Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 2 octombrie 2017 - Strasbourg

5. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Republica Cehă, România, Bulgaria și Ungaria au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov și Lívia Járóka cu efect din 5, 13, 14 și, respectiv, 15 septembrie 2017, în locul lui Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel și, respectiv, Ildikó Gáll-Pelcz.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov et Lívia Járóka se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate