Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 2 октомври 2017 г. - Страсбург

6. Искане за снемане на имунитет

Германските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Ingeborg Gräßle във връзка с процедура по разследване срещу нея.

Френските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Steeve Briois във връзка с предварително следствие, образувано срещу него в Окръжния съд в Дуе.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност