Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

6. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle στο πλαίσιο διαδικασίας έρευνας εις βάρος της.

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Steeve Briois στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος του ενώπιον του Πρωτοδικείου του Douai.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, οι εν λόγω αιτήσεις παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου