Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 oktober 2017 - Strasbourg

6. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet inom ramen för en förundersökning mot henne.

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet inom ramen för ett förfarande för bevisupptagning som inletts vid tingsrätten i Douai.

Dessa begäranden hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy