Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 2. oktober 2017 - Strasbourg

7. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget ENVI havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA(2012)0010(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. januar 2012 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik