Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 2. lokakuuta 2017 - Strasbourg

7. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

ENVI-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P7_TA(2012)0010(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s.1) (toisessa käsittelyssä 19. tammikuuta 2012 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI-valiokunta

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö