Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. október 2., Hétfő - Strasbourg

7. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az ENVI Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés P7_TA(2012)0010(COR01) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.) (az Európai Parlament által 2012. január 19-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont) (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI bizottság

Az eljárási szabályzat 231. cikkének 4. bekezdésével összhangban a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat