Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 2 octombrie 2017 - Strasbourg

7. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ENVI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificarea P7_TA(2012)0010(COR01) la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 19 ianuarie 2012 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate