Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 2. oktober 2017 - Strasbourg

8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-, ECR-, ALDE-, Verts/ALE-, EFDD- og ENF-Gruppen modtaget anmodninger om følgende udnævnelser:

BUDG: Răzvan Popa

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Răzvan Popa

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Nosheena Mobarik i stedet for Syed Kamall

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Patricia Lalonde i stedet for Jean-Marie Cavada

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Patricia Lalonde i stedet for Jean-Marie Cavada

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Bronis Ropė

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Benedek Jávor

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: James Carver i stedet for Bill Etheridge

ENVI: Joëlle Mélin i stedet for Mireille D'Ornano

AFCO: Gerolf Annemans i stedet for Florian Philippot

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik