Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. spalio 2 d. - Strasbūras

8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD ir ENF frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

BUDG komitetas: Răzvan Popa

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Răzvan Popa

Delegacija ryšiams su Japonija: Nosheena Mobarik vietoj Syed Kamall

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis: Patricia Lalonde vietoj Jean-Marie Cavada

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Patricia Lalonde vietoj Jean-Marie Cavada

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Bronis Ropė

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Benedek Jávor

Saugumo ir gynybos pakomitetis: James Carver vietoj Bill Etheridge

ENVI komitetas: Joëlle Mélin vietoj Mireille D'Ornano

AFCO komitetas: Gerolf Annemans vietoj Florian Philippot

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

Teisinė informacija - Privatumo politika