Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 oktober 2017 - Strasbourg

8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från grupperna S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD och ENF:

BUDG-utskottet: Răzvan Popa

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Răzvan Popa

delegationen för förbindelserna med Japan: Nosheena Mobarik i stället för Syed Kamall

delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna: Patricia Lalonde i stället för Jean-Marie Cavada

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Patricia Lalonde i stället för Jean-Marie Cavada

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Bronis Ropė

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Benedek Jávor

underutskottet för säkerhet och försvar: James Carver i stället för Bill Etheridge

ENVI-utskottet: Joëlle Mélin i stället för Mireille D'Ornano

AFCO-utskottet: Gerolf Annemans i stället för Florian Philippot

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy