Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 2. oktober 2017 - Strasbourg

9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han sammen med formanden for Rådet havde undertegnet følgende retsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik