Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 2. lokakuuta 2017 - Strasbourg

11. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000064/2017) Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: VP/HR - Lapsiavioliittojen lopettaminen (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

- (O-000068/2017) Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

- (O-000069/2017) Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

- (O-000060/2017) Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola ja Michał Boni PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan tieturvallisuus (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

- (O-000070/2017) Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom ja Maria Arena komissiolle: Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö