Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 2. listopada 2017. - Strasbourg

12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

U skladu s odredbama članaka 304. i 307. Ugovora, predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

U skladu s odredbama članka 287. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG, JURI, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

PETI, CULT, LIBE

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

U skladu s člankom 304. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE, JURI, ECON

- Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.: stajalište Vijeća od 4. rujna 2017. (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Savezne Republike Brazila (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

2) odbora

- Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije 2015. (2017/2011(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Izvješće o ekonomskom osnaživanju žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u (2017/2008(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL - izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - izvjestitelj : Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Izvješće o sužavanju prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju (2016/2324(INI)) - DEVE - izvjestiteljica: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Grčkoj (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Češkoj (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Portugalu (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - izvjestiteljica: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti