Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. október 2., Hétfő - Strasbourg

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 2014. október 22-i, 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 287. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

BUDG, JURI, CONT

- Javaslat az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

PETI, CULT, LIBE

- Javaslat a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról a Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ITRE, JURI, ECON

- Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2018-as pénzügyi évre: A Tanács 2017. szeptember 4-i álláspontja (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2015) (2017/2011(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Jelentés a nők magán- és közszférán belüli gazdasági szerepvállalásának növeléséről az EU-ban (2017/2008(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Ajánlás az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Jelentés a civil társadalom mozgásterének fejlődő országokban tapasztalható szűküléséről (2016/2324(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Jelentés a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és a tanács rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Jelentés a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Ajánlás az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló tanácsi rendelettervezetről (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE bizottság - Előadó: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat