Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu

12. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD))

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

BUDG, JURI, CONT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

PETI, CULT, LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/413/JHA (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD))

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ITRE, JURI, ECON

- Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: pożizzjoni tal-Kunsill tal-4 ta' Settembru 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna t-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015 (2017/2011(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Rapport dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni Ekonomika tan-Nisa fis-Setturi Privati u Pubbliċi fl-UE (2017/2008(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Rapport dwar l-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2016/2324(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Avviż legali - Politika tal-privatezza