Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 2. října 2017 - Štrasburk

13. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního říjnového plenárního zasedání (PE 611.537/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

- Žádost skupiny ENF, aby na závěr rozpravy o stavu jednání se Spojeným královstvím (bod 59 PDOJ) nebyly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Janice Atkinson za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

- Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o námitce vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému.

Vystoupil Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (213 pro, 140 proti, 3 zdržení se).

Rozprava je zařazena na úterní odpolední pořad jednání.

Středa

Předseda oznámil, že mu politické skupiny postoupily několik žádostí týkajících se situace v Katalánsku.

Upřesnil, že Parlament se nejdříve vyjádří k tomu, zda je či není vhodné zařadit rozpravu na pořad jednání tohoto dílčího zasedání, poté k termínu konání rozpravy a konečně k názvu rozpravy.

Vystoupila Ska Keller za skupinu Verts/ALE.

Parlament schválil zařazení rozpravy na pořad jednání.

Předseda oznámil, že skupiny Verts/ALE a GUE/NGL požádaly, aby se rozprava konala v úterý, a že skupina S&D požádala, aby se rozprava konala ve středu.

Vystoupil Gianni Pittella za skupinu S&D, který potvrdil, že jeho skupina by upřednostnila, aby se rozprava konala ve středu.

Předseda konstatoval, že skupina Verts/ALE se připojila k žádosti skupiny S&D.

Vystoupil Victor Boştinaru proti tomu, aby se rozprava konala dopoledne.

Předseda upřesnil, že skupiny PPE a ALDE požádaly, aby se rozprava konala ve středu odpoledne.

Parlament žádost schválil.

Vystoupil James Carver za skupinu EFDD s žádostí, aby se rozprava konala co nejdříve, tzn. v úterý (předseda namítl, že Parlament se již vyjádřil ve prospěch středečního odpoledne).

Předseda oznámil, že jednotlivé politické skupiny požádaly, aby název rozpravy zněl takto:

„Masové policejní násilí vůči pokojným občanům v Katalánsku“ (skupiny Verts/ALE a GUE/NGL);

„Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku“ (skupiny PPE, S&D a ALDE);

„Právní stát a násilné a nepřátelské akce španělské vlády vůči katalánskému lidu“ (skupina EFDD).

Skupina EFDD mimo jiné požádala, aby byly na závěr rozpravy předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili:

- Ska Keller za skupinu Verts/ALE, a Maria João Rodrigues za skupinu S&D, aby odůvodnily žádosti svých skupin,

- Françoise Grossetête za skupinu PPE, a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE ve prospěch žádosti skupiny S&D,

- Bruno Gollnisch ve prospěch obecnějšího názvu,

- Jonathan Arnott za skupinu EFDD, který odůvodnil žádost své skupiny týkající se předložení návrhů usnesení,

- Manfred Weber za skupinu PPE s návrhem, aby se o žádosti skupiny S&D hlasovalo jako o první,

- Matt Carthy a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která se připojila k tomu, aby byl název navržený skupinou S&D doplněn o výraz „základní práva“, avšak vyjádřila nesouhlas s předložením návrhů usnesení, a

- Esteban González Pons za skupinu PPE s žádostí, aby Parlament hlasoval o žádosti skupiny S&D a aby v rámci rozpravy postupně vystoupili předsedové všech politických skupin.

Předseda konstatoval, že s výjimkou skupiny EFDD panuje shoda na znění názvu navrženého skupinami S&D a PPE.

Parlament schválil žádost skupin S&D a PPE.

Rozprava se bude konat ve středu v 15:00.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí