Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 2. oktober 2017 - Strasbourg

13. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober I (PE 611.537/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

- Anmodning fra ENF-Gruppen om ikke at afslutte forhandlingen om status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (punkt 59 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Janice Atkinson for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre en forhandling om "Indsigelse mod gennemførelsesretsakt: Fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber" på dagsordenen

Indlæg af Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (213 for, 140 imod, 3 hverken/eller).

Forhandlingen opførtes på dagsordenen for tirsdag eftermiddag.

Onsdag

Formanden meddelte, at han havde modtaget flere anmodninger fra de politiske grupper vedrørende situationen i Catalonien.

Han præciserede, at Parlamentet for det første skulle udtale sig om, hvorvidt det skulle være muligt at lade en forhandling opføre på dagsordenen for indeværende mødeperiode, for det andet om datoen for forhandlingen og for det tredje om titlen på forhandlingen.

Indlæg af Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

Parlamentet godkendte at lade en forhandling opføre på dagsordenen.

Formanden meddelte, at Verts/ALE- og GUE/NGL-Gruppen havde anmodet om, at forhandlingen skulle finde sted tirsdag, og S&D-Gruppen onsdag.

Indlæg af Gianni Pittella for S&D-Gruppen, der bekræftede sin gruppes anmodning om onsdag.

Formanden konstaterede, at Verts/ALE-Gruppen havde tilsluttet sig S&D-Gruppens anmodning.

Indlæg af Victor Boştinaru mod afholdelse af forhandlingen om formiddagen.

Formanden gjorde opmærksom på, at PPE- og ALDE-Gruppen havde anmodet om, at forhandlingen skulle finde sted onsdag eftermiddag.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Indlæg af James Carver for EFDD-Gruppen, der anmodede om, at forhandlingen skulle finde sted hurtigst muligt, dvs. tirsdag (formanden gjorde ham opmærksom på, at Parlamentet allerede havde truffet en beslutning til fordel for onsdag eftermiddag).

Formanden meddelte, at de politiske grupper havde anmodet om, at forhandlingen fik følgende titel:

"Massiv politivold mod fredelige borgere i Catalonien" (Verts/ALE- og GUE/NGL-Gruppen);

"Forfatningen, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Spanien i lyset af begivenhederne i Catalonien" (PPE-, S&D- og ALDE-Gruppen);

"Retsstatsprincippet og den spanske regerings voldelige og fjendtlige handlinger mod det catalanske folk" (EFDD-Gruppen).

EFDD-Gruppen anmodede desuden om, at forhandlingen blev afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere:

- Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen for at begrunde deres respektive gruppes anmodning,

- Françoise Grossetête for PPE-Gruppen og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen for at støtte S&D-Gruppens anmodning,

- Bruno Gollnisch, der talte for en mere generel titel,

- Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, der begrundede sin gruppes anmodning om indgivelse af beslutningsforslag,

- Manfred Weber for PPE-Gruppen, der foreslog, at S&D-Gruppens anmodning som det første blev sat under afstemning,

- Matt Carthy og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der talte for at tilføje ”de grundlæggende rettigheder” til den forhandlingstitel, som var blevet foreslået af S&D, men talte imod indgivelse af beslutningsforslag, og

- Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der anmodede om, at Parlamentet skulle stemme om S&D-Gruppens anmodning, og at forhandlingen skulle finde sted som en talerrunde med formændene for de politiske grupper.

Formanden konstaterede, at der var konsensus med undtagelse af EFDD-Gruppen om den titel, som S&D-Gruppen og PPE-Gruppen havde anmodet om.

Parlamentet godkendte S&D-Gruppens og PPE-Gruppens anmodning.

Forhandlingen ville finde sted onsdag kl. 15.00.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik