Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 2. lokakuuta 2017 - Strasbourg

13. Käsittelyjärjestys
CRE

Lokakuun I istuntojakson (PE 611.537/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

- ENF-ryhmä pyysi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkistä tilannetta koskevan keskustelun (PDOJ:n kohta 59) päätteeksi ei jätetä käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

- Verts/ALE-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan keskustelu aiheesta "Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi".

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (213 puolesta, 140 vastaan, 3 tyhjää).

Keskustelu otettiin tiistai-iltapäivän esityslistalle.

Keskiviikko

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa poliittisilta ryhmiltä useita Katalonian tilannetta koskevia pyyntöjä.

Hän täsmensi, että ensiksi parlamentti äänestää siitä, otetaanko aihetta koskeva keskustelu tämän istuntojakson esityslistalle, toiseksi äänestetään siitä, milloin keskustelu käydään ja kolmanneksi äänestetään keskustelun otsikosta.

Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Parlamentti hyväksyi keskustelun ottamisen esityslistalle.

Puhemies ilmoitti, että Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmät pyytävät, että keskustelu käydään tiistaina, ja että S&D-ryhmä esittää, että keskustelu käydään keskiviikkona.

Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron vahvistaakseen, että hänen ryhmänsä kannatti keskiviikkoa.

Puhemies totesi, että Verts/ALE-ryhmä yhtyy S&D-ryhmän pyyntöön.

Victor Boştinaru käytti puheenvuoron vastustaakseen keskustelun käymistä aamulla.

Puhemies täsmensi, että PPE- ja ALDE-ryhmät pyytävät, että keskustelu käydään keskiviikkona iltapäivällä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

James Carver EFDD-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi, että keskustelu käydään mahdollisimman nopeasti eli tiistaina (puhemies täsmensi, että parlamentti oli jo päättänyt, että keskustelu toimitetaan keskiviikkona iltapäivällä).

Puhemies ilmoitti, että poliittiset ryhmät olivat esittäneet keskustelulle seuraavia otsikoita:

"Laajamittainen poliisiväkivalta rauhanomaisia kansalaisia kohtaan Kataloniassa" (Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmät);

"Perustuslaki, oikeusvaltio ja perusoikeudet Espanjassa Katalonian tapahtumien valossa" (PPE-, S&D- ja ALDE-ryhmät);

"Oikeusvaltio ja Espanjan hallituksen väkivaltainen ja vihamielinen toiminta Katalonian väestöä kohtaan" (EFDD-ryhmä).

EFDD-ryhmä pyysi lisäksi, että keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot:

- Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta perustellakseen ryhmiensä pyynnöt

- Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta kannattaakseen S&D-ryhmän pyyntöä

- Bruno Gollnisch kannattaakseen yleisempää otsikkoa

- Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta perustellaakseen ryhmänsä pyynnön, joka koski päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä

- Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta ehdottaakseen, että ensimmäiseksi äänestettäisiin S&D-ryhmän pyynnöstä

- Matt Carthy ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta kannattaakseen perusoikeuksien lisäämistä keskustelun otsikkoon S&D-ryhmän ehdotuksen mukaisesti, mutta vastustaakseen päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä, ja

- Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta pyytääkseen, että parlamentti äänestää S&D-ryhmän pyynnöstä ja että keskustelu muodostuu poliittisten ryhmien puheenjohtajien puheenvuoroista.

Puhemies totesi, että EFDD-ryhmää lukuun ottamatta kaikki muut ryhmät kannattavat S&D- ja PPE-ryhmien pyynnön mukaista otsikkoa.

Parlamentti hyväksyi S&D- ja PPE-ryhmien pyynnön.

Keskustelu käydään keskiviikkona klo 15.00.

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö