Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. október 2., Hétfő - Strasbourg

13. Ügyrend
CRE

A októberi I-i plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 611.537/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

- Az ENF képviselőcsoport kérése, hogy az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások előrehaladásáról szóló vitát (a PDOJ 59. pontja) ne állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le.

Felszólal: Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

- A Verts/ALE képviselőcsoport kérése, hogy tűzzenek napirendre egy vitát az alábbi címmel: „Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása”

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében indokolja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (213 mellette, 140 ellene, 3 tartózkodás).

A vitát kedd délután napirendre tűzik.

Szerda

Az elnök közi, hogy több kérést kapott a képviselőcsoportoktól a katalóniai helyzet kapcsán.

Közli, hogy a Parlament először arról kell döntsön, hogy ezen az ülésen napirendre tűzzenek-e egy vitát vagy sem, majd arról, hogy mikor tűzzék azt napirendre, végül pedig a napirendi pont címéről.

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

A Parlament jóváhagyja a vita napirendre tűzését.

Az elnök közli, hogy a Verts/ALE és GUE/NGL azt kéri, hogy a vitára kedden kerüljön sor, az S&D képviselőcsoport pedig azt, hogy szerdán.

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében megerősíti, hogy képviselőcsoportja a szerdai vitát támogatja.

Az elnök megállapítja, hogy a Verts/ALE is támogatja az S&D képviselőcsoport kérését.

Felszólal: Victor Boştinaru, a vita másnap reggeli megtartása ellen.

Az elnök megerősíti, hogy a PPE és az ALDE képviselőcsoportok azt kérik, hogy a vitára szerda délután kerüljön sor.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében kéri, hogy a vitára a lehető leghamarabb, azaz kedden kerüljön sor (Az elnök közbeveti, hogy a Parlament már döntött arról, hogy szerda délután legyen a vita).

Az elnök közli, hogy a képviselőcsoportok az alábbi címeket kérték:

„Tömeges rendőri erőszak békés polgárok ellen Katalóniában” (Verts/ALE és GUE/NGL képviselőcsoport);

„Alkotmány, jogállam és alapvető jogok Spanyolországban a katalóniai események fényében” (PPE, S&D és ALDE képviselőcsoport);

„Jogállam és a spanyol kormány erőszakos és ellenséges fellépése a katalán nép ellen” (EFDD képviselőcsoport).

Az EFDD képviselőcsoport kéri, hogy a vitát állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják le.

Felszólal:

- Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében indokolják képviselőcsoportjaik kérését,

- Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében támogatják az S&D képviselőcsoport kérését,

- Bruno Gollnisch, egy általánosabb cím mellett,

- Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében indokolja képviselőcsoportja kérését, hogy nyújtsanak be állásfoglalásra irányuló indítványokat,

- Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében javasolja, hogy elsőként az S&D képviselőcsoport kéréséről szavazzanak,

- Matt Carthy és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében csatlakozik az S&D képviselőcsoport arra irányuló kéréséhez, hogy illesszék be az „alapjogok” kifejezést a vita címébe, de ellenzi állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtását, és

- Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a Parlament szavazzon az S&D képviselőcsoport kéréséről, és hogy a vitára a képviselőcsoportok elnökeinek felszólalásai révén kerüljön sor.

Az elnök megállapítja, hogy az EFDD képviselőcsoport kivételével konszenzus alakult ki az S&D és a PPE képviselőcsoportok kérésének címéről.

A Parlament jóváhagyja az S&D és a PPE képviselőcsoport kérését.

A vitára szerdán 15 órakor fog sor kerülni.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat