Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. spalio 2 d. - Strasbūras

13. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis pirmosios spalio sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 611.537/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

- ENF frakcijos prašymas, kad diskusijos dėl derybų su Jungtine Karalyste pažangos (59 punktas PDOJ) nebūtų užbaigiamos pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimu.

Kalbėjo: Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

- Verts/ALE frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę punktą „Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai“

Kalbėjo Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (213 balsavo už, 140 – prieš, 3 susilaikė) pritarė prašymui.

Diskusijos įtrauktos į antradienio popietės darbotvarkę.

Trečiadienis

Pirmininkas pranešė, kad gavo kelių frakcijų prašymus, susijusius su padėtimi Katalonijoje.

Jis patikslino, kad Parlamento visų pirma bus paprašyta pareikšti nuomonę dėl galimybės įtraukti arba neįtraukti diskusijas šia tema į šios sesijos darbotvarkę, po to apsispręsti dėl datos ir pagaliau dėl pavadinimo.

Kalbėjo Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu.

Parlamentas pritarė tam, kad į darbotvarkę būtų įtrauktos diskusijos.

Pirmininkas pranešė, jog Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijos paprašė, kad diskusijos vyktų antradienį, o S&D frakcija – trečiadienį.

Kalbėjo Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis patvirtino, kad jo frakcija pasisakė už trečiadienį.

Pirmininkas konstatavo, kad Verts/ALE frakcija prisijungė prie S&D frakcijos prašymo.

Kalbėjo Victor Boştinaru, jis buvo prieš diskusijų rengimą per rytinį posėdį.

Pirmininkas patikslino, jog PPE ir ALDE frakcijos paprašė, kad diskusijos vyktų trečiadienį po pietų.

Parlamentas pritarė šiam prašymui.

Kalbėjo James Carver EFDD frakcijos vardu, jis paprašė, kad diskusijos įvyktų kuo greičiau, t. y. antradienį (Pirmininkas jam paprieštaravo, kad Parlamentas jau nusprendė įtraukti šį punktą į trečiadienio popietės darbotvarkę).

Pirmininkas taip pat pranešė, kad frakcijos pasiūlė tokią diskusijų temą:

„Masinis policijos pajėgų smurtas prieš taikius Katalonijos piliečius“ (Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijos);

„Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje“ (PPE, S&D ir ALDE frakcijos);

„Teisinė valstybė ir Ispanijos vyriausybės smurtiniai priešiški veiksmai Katalonijos žmonių atžvilgiu “ (EFDD frakcija).

EFDD frakcija taip pat paprašė, kad diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo:

- Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu ir Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, jie pagrindė savo atitinkamų frakcijų prašymus,

- Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jie pritarė S&D frakcijos prašymui,

- Bruno Gollnisch pasisakė už labiau bendro pobūdžio pavadinimą,

- Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė savo frakcijos prašymą, kad būtų teikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų,

- Manfred Weber PPE frakcijos vardu, jis pasiūlė, kad pirma būtų balsuojama dėl S&D frakcijos prašymo,

- Matt Carthy ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji pritarė tam, kad „pagrindinės teisės“ būtų paminėtos pavadinime, kaip pasiūlė S&D frakcija, tačiau ji nepritarė tam, kad būtų teikiami pasiūlymai dėl rezolliucijų, ir

- Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, jis paprašė, kad Parlamentas balsuotų dėl S&D frakcijos prašymo ir kad diskusijose kiekvienos frakcijos pirmininkui būtų suteikta galimybė pasisakyti.

Pirmininkas konstatavo, kad buvo pasiektas bendras susitarimas, išskyrus EFDD frakcijoje, kuri nesutiko su S&D ir PPE frakcijų prašyme pateiktu pavadinimu.

Parlamentas patenkino S&D ir PPE frakcijų prašymą.

Diskusijos vyks trečiadienį 15 val.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika