Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris - Strasbūra

13. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2017. gada oktobra pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 611.537/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

- ENF grupas pieprasījums debašu par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (GDKP 59. punkts) noslēgumā neiesniegt rezolūcijas priekšlikumus.

Uzstājās Janice Atkinson ENF grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

- Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā debates par tematu “Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai”.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (213 par, 140 pret, 3 atturas).

Debates tika iekļautas otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā.

Trešdiena

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš ir saņēmis vairākus politisko grupu pieprasījumus attiecībā uz stāvokli Katalonijā.

Viņš norādīja, ka Parlamentam būs jālemj, pirmkārt, par to, vai iekļaut debates šīs sesijas darba kārtībā, otrkārt, par datumu, kurā rīkot debates, un, treškārt, par to, kā noformulēt debašu nosaukumu.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā.

Parlaments apstiprināja debašu iekļaušanu darba kārtībā.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Verts/ALE un GUE/NGL grupas prasa, lai debates notiktu otrdien, bet S&D grupa — trešdien.

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, apstiprinot to, ka viņa grupa prasa debates rīkot trešdien.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka Verts/ALE grupa ir pievienojusies S&D grupas pieprasījumam.

Uzstājās Victor Boştinaru, iebilstot pret debašu rīkošanu no rīta.

Sēdes vadītājs norādīja, ka PPE un ALDE grupas prasa, lai debates tiktu rīkotas trešdien pēcpusdienā.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās James Carver EFDD grupas vārdā, prasot, lai debates tiktu rīkotas pēc iespējas drīzāk, proti, otrdien (sēdes vadītājs norādīja, ka Parlaments jau ir nobalsojis par to, lai debates notiktu trešdienas pēcpusdienā).

Sēdes vadītājs paziņoja, ka politiskās grupas ir iesniegušas turpmāk minētos pieprasījumus attiecībā uz debašu nosaukumu:

“Plaša policijas vardarbība pret miermīlīgiem Katalonijas iedzīvotājiem” (Verts/ALE un GUE/NGL grupas);

“Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā” (PPE, S&D un ALDE grupas);

“Tiesiskums un Spānijas valdības vardarbīgā un naidīgā rīcība pret Katalonijas tautu” (EFDD grupa).

EFDD grupa turklāt prasīja, lai debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi.

Uzstājās:

- Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot savu politisko grupu pieprasījumus,

- Françoise Grossetête PPE grupas vārdā un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, atbalstot S&D grupas pieprasījumu,

- Bruno Gollnisch, paužot atbalstu vispārīgākam virsrakstam,

- Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, pamatojot savas grupas pieprasījumu iesniegt rezolūcijas priekšlikumus,

- Manfred Weber PPE grupas vārdā, ierosinot balsot vispirms par S&D grupas pieprasījumu,

- Matt Carthy un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kura pievienojās priekšlikumam iekļaut nosaukumā vārdu “pamattiesības”, kā to ierosinājusi S&D grupa, bet iebilda pret rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu, un

- Esteban González Pons PPE grupas vārdā, prasot, lai Parlaments balsotu par S&D grupas pieprasījumu un lai debates izpaustos kā politisko grupu priekšsēdētāju uzstāšanās.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka politiskajās grupās, izņemot EFDD, valda vienprātība attiecībā uz S&D un PPE grupu pieprasījumā minēto nosaukumu.

Parlaments apstiprināja S&D un PPE grupu pieprasījumu.

Debates notiks trešdien plkst. 15.00.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika