Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0173/2017

Внесени текстове :

A8-0173/2017

Разисквания :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Гласувания :

PV 03/10/2017 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0363

Протокол
Понеделник, 2 октомври 2017 г. - Страсбург

14. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Renata Briano (докладчик по становището на комисията ENVI), Werner Kuhn, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida и David Coburn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Carlos Iturgaiz.

Изказаха се: Karmenu Vella и Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 3.10.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност