Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0173/2017

Ingivna texter :

A8-0173/2017

Debatter :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Omröstningar :

PV 03/10/2017 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0363

Protokoll
Måndagen den 2 oktober 2017 - Strasbourg

14. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Renata Briano (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Werner Kuhn för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida och David Coburn.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Carlos Iturgaiz.

Talare: Karmenu Vella och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 3.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy