Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 2. oktoober 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (arutelu)
 15.Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (lühiettekanne)
 16.Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (lühiettekanne)
 17.Küberkuritegevuse vastane võitlus (lühiettekanne)
 18.ELi poliitilised suhted ASEANiga (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (121 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) 
 
Protokoll (218 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika