Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 2. lokakuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.ICCAT:n yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (keskustelu)
 15.Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (lyhyt esittely)
 16.Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (lyhyt esittely)
 17.Kyberrikollisuuden torjunta (lyhyt esittely)
 18.EU:n poliittiset suhteet ASEANiin (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (124 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (73 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (220 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö