Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 2 oktober 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen ***I (debat)
 15.De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (korte presentatie)
 16.Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (korte presentatie)
 17.De strijd tegen cybercriminaliteit (korte presentatie)
 18.De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (124 kb) Presentielijst (55 kb) 
 
Notulen (73 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (225 kb) Presentielijst (61 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid