Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 2 oktober 2017 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat ***I (debatt)
 15.Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (kortfattad redogörelse)
 16.Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)
 17.Bekämpning av it-brottslighet (kortfattad redogörelse)
 18.EU:s politiska förbindelser med Asean (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (124 kb) Närvarolista (55 kb) 
 
Protokoll (72 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (223 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy