Indeks 
Zapisnik
PDF 221kWORD 73k
Ponedjeljak, 2. listopada 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 7.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Plan rada
 14.Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije ICCAT-a ***I (rasprava)
 15.Ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u (kratko predstavljanje)
 16.Sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju (kratko predstavljanje)
 17.Borba protiv kiberkriminala (kratko predstavljanje)
 18.Politički odnosi EU-a s ASEAN-om (kratko predstavljanje)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 14. rujna 2017.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je odao počast dvjema žrtvama jučerašnjeg napada na željezničkoj stanici Saint-Charles u Marseilleu te je obiteljima žrtava izrazio sućut Europskog parlamenta.

Potom se osvrnuo na jučerašnji napad u Las Vegasu i prekjučerašnji napad u Edmontonu te je obiteljima stradalih izrazio sućut Parlamenta.

U Parlamentu je održana minuta šutnje u znak sjećanja na žrtve.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Sastav Parlamenta

Nadležna tijela Češke, Rumunjske, Bugarske i Mađarske obavijestila su da su u Europski parlament izabrani Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov i Lívia Járóka i da njihovi mandati stupaju na snagu 5., 13., 14. i 15. rujna 2017. te da zamjenjuju Petra Macha, Victora Negrescua, Mariyu Gabriel, odnosno Ildikó Gáll-Pelcz.

Parlament je primio na znanje njihov izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov i Lívia Járóka sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna njemačka tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Ingeborg Gräßle u okviru istražnog postupka koji se vodi protiv nje.

Nadležna francuska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Steeveu Brioisu u okviru istrage koja je pokrenuta pred Prvostupanjskim sudom u Douaiju.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika ti su zahtjevi upućeni nadležnom odboru – Odboru JURI.


7. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor ENVI dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P7_TA(2012)0010(COR01) Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 19. siječnja 2012. radi donošenja gore navedene uredbe (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - Odbor ENVI

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ovaj se ispravak smatra prihvaćenim, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD i ENF primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor BUDG: Răzvan Popa

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Răzvan Popa

Izaslanstvo za odnose s Japanom: Nosheena Mobarik umjesto Syeda Kamalla

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mašreka: Patricia Lalonde umjesto Jean-Marie Cavade

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Patricia Lalonde umjesto Jean-Marie Cavade

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Moldove: Bronis Ropė

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Benedek Jávor

pododbor za sigurnost i obranu: James Carver umjesto Billa Etheridgea

Odbor ENVI: Joëlle Mélin umjesto Mireille D'Ornano

Odbor AFCO: Gerolf Annemans umjesto Floriana Philippota

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je obznanio da je zajedno s predsjednikom Vijeća potpisao sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom prve i druge sjednice u travnju dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000064/2017) koje je postavila Vilija Blinkevičiūtė, u ime Odbora FEMM, Komisiji: VP/HR - Stajanje na kraj dječjim brakovima (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017) koje su postavili Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola i Michał Boni, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Sigurnost na europskim cestama (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017) koje su postavili Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom i Maria Arena, Komisiji: Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

U skladu s odredbama članaka 304. i 307. Ugovora, predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

U skladu s odredbama članka 287. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG, JURI, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

PETI, CULT, LIBE

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

U skladu s člankom 304. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE, JURI, ECON

- Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.: stajalište Vijeća od 4. rujna 2017. (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Savezne Republike Brazila (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

2) odbora

- Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije 2015. (2017/2011(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Izvješće o ekonomskom osnaživanju žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u (2017/2008(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL - izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - izvjestitelj : Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Izvješće o sužavanju prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju (2016/2324(INI)) - DEVE - izvjestiteljica: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Grčkoj (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Češkoj (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Portugalu (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - izvjestiteljica: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda prve plenarne sjednice u listopadu 2017. (PE 611.537/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

- Zahtjev kluba ENF da se rasprava o napretku u pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom (točka 59. Dnevnog reda) ne zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorili su: Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, kako bi obrazložila zahtjev, i Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

- Zahtjev kluba Verts/ALE da se u dnevni red uvrsti rasprava na temu „Prigovor provedbenom katu: Znanstvena mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava”

Govorio je Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (213 za, 140 protiv, 3 uzdržanih) odobrio zahtjev.

Rasprava je uvrštena u dnevni red poslijepodnevnog dijela sjednice od utorka.

Srijeda

Predsjednik je obznanio da je od klubova zastupnika primio više zahtjeva povezanih sa stanjem u Kataloniji.

Pojasnio je da će se od Parlamenta tražiti da se izjasni najprije o mogućnosti da se u dnevni red tekuće sjednice uvrsti rasprava o toj temi, potom da odredi datum te rasprave i naposlijetku, da odluči o njezinu nazivu.

Govorila je Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Parlament je odobrio da se u dnevni red uvrsti rasprava o toj temi.

Predsjednik je obznanio da su klubovi Verts/ALE i GUE/NGL tražili da se predmetna rasprava održi u utorak, a klub S&D u srijedu.

Govorio je Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a te je potvrdio da je njegov klub za to da se rasprava održi u srijedu.

Predsjednik je utvrdio da se klub Verts/ALE pridružuje zahtjevu kluba S&D.

Govorio je Victor Boştinaru, kako bi se usprotivio održavanju rasprave u jutarnjem dijelu sjednice.

Predsjednik je pojasnio da klubovi PPE i ALDE traže da se sjednica održi u srijedu poslijepodne.

Parlament je odobrio taj zahtjev.

Govorio je James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, kako bi zatražio da se rasprava održi čim prije, tj. u utorak (predsjednik mu je odgovorio da je Parlament već odlučio da će se rasprava održati u srijedu poslijepodne).

Predsjednik je obznanio da su klubovi zastupnika zatražili da rasprava nosi sljedeći naziv:

„Masovno policijsko nasilje protiv mirnih građana u Kataloniji” (klubovi Verts/ALE i GUE/NGL);

„Ustav, vladavina prava i temeljna prava u Španjolskoj u svjetlu događaja u Kataloniji” (klubovi PPE, S&D i ALDE);

„Vladavina prava te nasilne i neprijateljske mjere španjolske Vlade protiv katalonskog naroda” (klub EFDD).

Klub EFDD zatražio je osim toga da se rasprava zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorili su::

- Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi obrazložile zahtjeve svojih klubova,

- Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, kako bi podržali zahtjev kluba S&D,

- Bruno Gollnisch, koji se založio za općenitiji naziv,

- Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je obrazložio zahtjev svojeg kluba da se podnesu prijedlozi rezolucije,

- Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je predložio da se najprije glasuje o zahtjevu kluba S&D,

- Matt Carthy i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi poduprla zahtjev da se u naziv rasprave doda izraz „temeljna prava”, u skladu s prijedlogom kluba S&D te kako bi se usprotivila podnošenju prijedloga rezolucije, i

- Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi zatražio da Parlament glasuje o zahtjevu kluba S&D i da se rasprava održi na način da svaki od predsjednika klubova zastupnika dođe na red.

Predsjednik je utvrdio da su se svi osim kluba EFDD složili oko naziva koji su predložili klubovi S&D i PPE.

Parlament je odobrio zahtjev klubova S&D i PPE.

Rasprava će se održati u srijedu u 15h.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


14. Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije ICCAT-a ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Renata Briano (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Werner Kuhn, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida i David Coburn.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, i Carlos Iturgaiz.

Govorili su: Karmenu Vella i Gabriel Mato.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 3.10.2017..


15. Ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o ekonomskom osnaživanju žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u [2017/2008(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică i Viorica Dăncilă.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.4 zapisnika od 3.10.2017..


16. Sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju (kratko predstavljanje)

Izvješće o sužavanju prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju [2016/2324(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch i Nicola Caputo.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.5 zapisnika od 3.10.2017..

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica


17. Borba protiv kiberkriminala (kratko predstavljanje)

Izvješće o borbi protiv kiberkriminaliteta [2017/2068(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios i Arndt Kohn.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika od 3.10.2017..


18. Politički odnosi EU-a s ASEAN-om (kratko predstavljanje)

Izvješće o političkim odnosima EU-a s ASEAN-om [2017/2026(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský i Stanislav Polčák.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika od 3.10.2017..


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini i Emilian Pavel.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 611.537/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 20:55 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti