Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2847(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B8-0538/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Hlasování :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0361

Zápis
Úterý, 3. října 2017 - Štrasburk

3. Stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Stav jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP))

Vystoupili: Jean-Claude Juncker (předseda Komise), Michel Barnier (hlavní vyjednavač) a Matti Maasikas (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn s procesní námitkou, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt a Marian Harkin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki a Derek Vaughan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica a Indrek Tarand.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupil Michel Barnier.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Guy Verhofstadt (koordinátor a předseda skupiny ALDE), Manfred Weber (předseda skupiny PPE), Gianni Pittella (předseda skupiny S&D), Gabriele Zimmer (předsedkyně skupiny GUE/NGL), Philippe Lamberts a Ska Keller (spolupředsedové skupiny Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (předsedkyně výboru AFCO) o stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott za skupinu EFDD o současném stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 3.10.2017.

°
° ° °

Vystoupil Angelo Ciocca k údělu dvou italských občanů, kteří jsou již 18 dní zadržováni tuniskými úřady v přístavu Sfax (předseda odpověděl, že vyzve Evropskou službu pro vnější činnost, aby podnikla potřebné kroky).

Právní upozornění - Ochrana soukromí