Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0538/2017

Forhandlinger :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Afstemninger :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0361

Protokol
Tirsdag den 3. oktober 2017 - Strasbourg

3. Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP))

Talere: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen), Michel Barnier (chefforhandler) og Matti Maasikas (formand for Rådet).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, med en bemærkning til forretningsordenen, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt og Marian Harkin.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki og Derek Vaughan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica og Indrek Tarand.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini og Notis Marias.

Indlæg af Michel Barnier.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Guy Verhofstadt (koordinator og formand for ALDE-Gruppen), Manfred Weber (formand for PPE-Gruppen), Gianni Pittella (formand for S&D-Gruppen), Gabriele Zimmer (formand for GUE/NGL-Gruppen), Philippe Lamberts og Ska Keller (formænd for Verts/ALE-Gruppen) og Danuta Maria Hübner (formand for AFCO) om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 3.10.2017.

°
° ° °

Indlæg af Angelo Ciocca om to italienske statsborgeres skæbne, som de tunesiske myndigheder havde tilbageholdt i havnen i Sfax 18 dage tidligere (formanden svarede, at han ville henvende sig til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, således at der blev truffet passende foranstaltninger).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik