Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2847(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0538/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Äänestykset :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0361

Pöytäkirja
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - Strasbourg

3. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (2017/2847(RSP))

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja), Michel Barnier (pääneuvottelija) ja Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn käytti työjärjestyspuheenvuoron, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt ja Marian Harkin.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki ja Derek Vaughan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica ja Indrek Tarand.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ja Notis Marias.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Guy Verhofstadt (ALDE-ryhmän koordinaattori ja puheenjohtaja), Manfred Weber (PPE-ryhmän puheenjohtaja), Gianni Pittella (S&D-ryhmän puheenjohtaja), Gabriele Zimmer (GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja), Philippe Lamberts ja Ska Keller (Verts/ALE-ryhmän yhteispuheenjohtajat), Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan puheenjohtaja) Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)

—   Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2017, kohta 4.1.

°
° ° °

Angelo Ciocca käytti puheenvuoron kahdesta italian kansalaisesta, joita Tunisian viranomaiset ovat pitäneet pidätettyinä jo 18 päivää Sfaxin satamassa (puhemies vastasi ottavansa yhteyttä Euroopan ulkosuhdehallintoon, jotta ryhdytään asianmukaisiin toimiin).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö