Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2847(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-0538/2017

Debatai :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Balsavimas :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0361

Protokolas
Antradienis, 2017 m. spalio 3 d. - Strasbūras

3. Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (2017/2847(RSP))

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas), Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) ir Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn dėl darbo tvarkos, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt ir Marian Harkin.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki ir Derek Vaughan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica ir Indrek Tarand.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ir Notis Marias.

Kalbėjo Michel Barnier.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Guy Verhofstadt (ALDE frakcijos pirmininkas ir koordinatorius), Manfred Weber (PPE frakcijos pirmininikas), Gianni Pittella (S&D frakcijos pirmininkas), Gabriele Zimmer (GUE/NGL frakcijos pirmininkė), Philippe Lamberts ir Ska Keller (Verts/ALE frakcijos bendrapirmininkiai), Danuta Maria Hübner (AFCO pirmininkė) dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 03 protokolo 4.1 punktas

°
° ° °

Kalbėjo Angelo Ciocca dėl dviejų sulaikytų Italijos piliečių, kuriuos jau 18 parų Sfax uoste laiko Tuniso valdžios institucijos (pirmininkas atsakė, kad kreipsis į Europos išorės veiksmų tarnybą, kad būtų imtasi atitinkamų veiksmų).

Teisinė informacija - Privatumo politika