Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2847(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B8-0538/2017

Debates :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Balsojumi :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0361

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris - Strasbūra

3. Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)).

Uzstājās Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs), Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs) un Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn – par Reglamenta neievērošanu, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt un Marian Harkin.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki un Derek Vaughan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica un Indrek Tarand.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini un Notis Marias.

Uzstājās Michel Barnier.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Guy Verhofstadt (koordinators un ALDE grupas priekšsēdētājs), Manfred Weber (PPE grupas priekšsēdētājs), Gianni Pittella (S&D grupas priekšsēdētājs), Gabriele Zimmer (GUE/NGL grupas priekšsēdētāja), Philippe Lamberts un Ska Keller (Verts/ALE grupas līdzpriekšsēdētāji), Danuta Maria Hübner (AFCO komitejas priekšsēdētāja) – par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā – par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2017. protokola 4.1. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Angelo Ciocca, vēršot uzmanību uz divu Itālijas pilsoņu likteni, kurus Tunisijas varas iestādes jau pirms 18 dienām aizturējušas Sfaksas ostā (sēdes vadītājs atbildēja, ka viņš sazināsies ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, lai tas varētu attiecīgi rīkoties).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika