Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0538/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Omröstningar :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0361

Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg

3. Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP))

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), Michel Barnier (huvudförhandlare), och Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, för en ordningsfråga, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt och Marian Harkin.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki och Derek Vaughan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica och Indrek Tarand.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Michel Barnier.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Guy Verhofstadt (samordnare och ordförande för ALDE-gruppen), Manfred Weber (ordförande för PPE-gruppen), Gianni Pittella (ordförande för S&D-gruppen), Gabriele Zimmer (ordförande för GUE/NGL-gruppen), Philippe Lamberts och Ska Keller (ordförande för Verts/ALE-gruppen), Danuta Maria Hübner (ordförande för AFCO-utskottet), om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017),

—   Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 3.10.2017.

°
° ° °

Talare: Angelo Ciocca yttrade sig om situationen för de två italienska medborgare som satts i fängsligt förvar sedan 18 dagar tillbaka av de tunisiska myndigheterna i hamnen i Sfax. (Talmannen svarade att han skulle kontakta Europeiska utrikestjänsten för att lämpliga initiativ skulle tas i detta ärende.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy