Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2847(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0538/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0361

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

4.1. Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0538/2017 και B8-0539/2017

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0538/2017

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0539/2017 καταπίπτει.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου