Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0013(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0205/2017

Ingivna texter :

A8-0205/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/10/2017 - 4.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0362

Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg

4.2. Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0362)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy