Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 3. října 2017 - Štrasburk

9. Situace v Moldavsku (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Moldavsku (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan a Siegfried Mureşan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí