Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - Strasbourg

10. Lapsiavioliittojen lopettaminen (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000064/2017) Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: VP/HR - Lapsiavioliittojen lopettaminen (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná ja Takis Hadjigeorgiou.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta lapsiavioliittojen lopettamisesta (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2017, kohta 9.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö