Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Dezbateri :

PV 03/10/2017 - 10

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 3 octombrie 2017 - Strasbourg

10. Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2017) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: VP/ÎR - Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, și Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella și Pirkko Ruohonen-Lerner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná și Takis Hadjigeorgiou.

A intervenit Věra Jourová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 4.10.2017.

Notă juridică - Politica de confidențialitate