Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Debatter :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg

10. Avskaffande av barnäktenskap (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000064/2017) från Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, till kommissionen: VP/HR - Avskaffande av barnäktenskap (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, besvarade frågan.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, och Daniela Aiuto för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, om avskaffande av barnäktenskap (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 4.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy