Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург

12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2012)0010(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 2.10.2017 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.

Правна информация - Политика за поверителност