Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg

12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen P7_TA(2012)0010(COR01) hade tillkännagetts i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 8 i protokollet av den 2.10.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy