Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2620(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург

13. Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000068/2017), зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000069/2017), зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean разви въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström и Julie Ward.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Matti Maasikas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Adina-Ioana Vălean, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 4.10.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност