Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2620(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 3. oktoober 2017 - Strasbourg

13. ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000068/2017), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel nõukogule: ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents (COP 23) Saksamaal Bonnis (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000069/2017), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel komisjonile: ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents (COP 23) Saksamaal Bonnis (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean esitas küsimused.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström ja Julie Ward.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Matti Maasikas.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Adina-Ioana Vălean ENVI-komisjoni nimel, Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel Saksamaal Bonnis toimuva 2017. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP23) kohta (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2017 protokollipunkt 9.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika