Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2620(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Rasprave :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Utorak, 3. listopada 2017. - Strasbourg

13. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23) (rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000068/2017) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano et Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000069/2017) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean obrazložila je pitanja.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè i Nicola Caputo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström i Julie Ward.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Matti Maasikas.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Adina-Ioana Vălean, u ime Odbora ENVI, Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika od 4.10.2017..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti