Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2620(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Debaty :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 3 października 2017 r. - Strasburg

13. Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000068/2017), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000069/2017), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean rozwinęła pytania.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström i Julie Ward.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Matti Maasikas.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Adina-Ioana Vălean w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, w sprawie konferencji klimatycznej ONZ w 2017 r. (COP23) w Bonn (Niemcy) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 4.10.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności