Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2620(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 3. októbra 2017 - Štrasburg

13. Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000068/2017), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000069/2017), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean rozvinula otázky.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström a Julie Ward.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Matti Maasikas.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Adina-Ioana Vălean, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, o konferencii OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 4.10.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia