Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2620(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Debatter :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg

13. FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000068/2017) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano et Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till rådet: FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000069/2017) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean utvecklade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström och Julie Ward.

Talare: Miguel Arias Cañete och Matti Maasikas.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Adina-Ioana Vălean, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, om FN:s klimatkonferens 2017 – COP 23 i Bonn, Tyskland (13−17 november 2017) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 4.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy