Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0165/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0375

Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург

17. Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I - Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки ***I - Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica и Dominique Riquet представиха докладите.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Joëlle Bergeron (докладчик по становището на комисията JURI), Helga Stevens (докладчик по становището на комисията LIBE), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, James Carver, от името на групата EFDD, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica и Dominique Riquet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6, точка 9.7 и точка 9.8 от протокола от 4.10.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност